Lägg Bytabitpusslet. Play "change the pieces""

Försök få bilden nedan rätt genom att byta bitar tills bilden är färdig. Lycka till!
Try to get the pic below correct, by changing pieces! Good Luck!