Lägg Vrida Hjärnan spel. Play Twist your brain game...

Försök att samla bilden nedan så det återigen är korrekt. Lycka till!
 Collect the pics below, so it, once again, will be correct..Good Luck!