Musse Pigg och DoDo snarkade ofta gott tillsammans...
Musse and DoDo slept like this often...